„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa oferującego sprzedaż produktów z wykorzystaniem innowacyjnych technik sprzedaży” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:  „Utworzenie firmy w postaci sklepu internetowego zajmującego się sprzedażą asortymentu wentylacyjnego oraz utworzenie 1 etatu i utrzymanie go przez okres  co najmniej 2 lat od dnia płatności ostatecznej.”